Suomen Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistys

Osastomme oli perustamassa tätä yhdistystä, jonka tarkoituksena on olla tiedon kerääjä sekä painostuskeino niin liittomme kuin työnantajia kohtaan.

https://suomenkiinteistotyontekijat.yhdistysavain.fi

Yhdistyksestä lisätietoja:

Markku Saarinen sihteeri

Puh. 040-5087241

 

Tämän yhdistyksen tehtävänä on yhdistää koko Suomen kiinteisatöalan osastot yhdeksi isoksi vaikuttajaksi, jotta alamme arvodstus kasvaisi ja samoin työskentelyolosuhteet paranisivat työpaikoilla.

 

Kannanotto

Suomen kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistyksessä katsotaan, että nyt kiinteistöpalvelualalta kerättyjä jäsenmaksutuloja käytetään enemmän muiden alojen toiminnan pyörittämiseen.

Kiinteistöpalveluala tyytymätön PAMin edunvalvontaan

Kansan Uutiset2.2.2017 17.31

Kotimaa

Suurimmat kiinteistöpalvelualan pamilaiset ammattiosastot ovat liittyneet uuteen itsenäiseen edunvalvontayhdistykseen. Tarkoitus on painostaa PAMia hoitamaan paremmin heidän asioitaan.

– Loppujenkin ammattiosastojen kanssa on käyty keskusteluja, ja sanoisin, että suurin osa ellei peräti kaikki osastot ovat tulossa yhdistykseemme, mutta ne haluavat varmaan ensi nähdä vuosikokouksemme päätökset, sanoo yhdistyksen sihteeri, ISS-palvelujen pääluottamusmies Markku Saarinen (vas.) Helsingistä.

Suomen kiinteistöpalvelualan työntekijöiden yhdistys perustettiin viime vuonna. Sen puheenjohtajaksi valittiin Jari Rajala (sd.) Jyväskylästä.

Toimitsijavalinnat

Ammattiosastojen tyytymättömyyden taustalla on Saarisen mukaan puutteet pamilaisessa edunvalvonnassa, erityisesti syrjintä toimitsijavalinnoissa.

– Meillä ei ole enää liiton keskustoimistossa eikä aluetoimistoissa yhtään kiinteistöpalvelualan toimitsijaa, Saarinen sanoo ja jatkaa, että kun viimeiset kiinteistöpalvelualaa hoitaneet toimitsijat Helsingin toimistosta ja alueelta jäivät eläkkeelle, heidän paikkansa täytettiin kaupanalalta tulleilla ihmisillä.

– Näin meidän alan asiantuntijuus on lähes tyystin hävinnyt PAMista, Saarinen jatkaa.

Toimitsijavalintojen lisäksi tyytymättömyyttä on Saarisen mukaan herättänyt elinkeinopoliittisen edunvalvonnan puutteet.

– Me olisimme halunneet tehostaa elinkeinopoliittista yhteistyötä työnantajaliiton kanssa ja siten kasvattaa alan vetovoimaa, mutta asialle ei PAMin budjetissa saatu rahoitusta tälle eikä ensi vuodelle.

Kiinteistöpalvelualan edunvalvontaa olisi yhdistyksen mukaan syytä panostaa siksikin, että ammattiliiton kokonaisjäsenmaksutulosta 23 prosenttia tulee tältä alalta. Yhdistyksessä katsotaan, että nyt kiinteistöpalvelualalta kerättyjä jäsenmaksutuloja käytetään enemmän muiden alojen toiminnan pyörittämiseen.

Yli 10 000 jäsentä

Saarinen kertoo, että uuteen yhdistykseen jo liittyneiden ammattiosastojen jäsenmäärä on yli 10 000. Alalla on PAMiin järjestäytyneitä noin 25 000. Kaikkiaan kiinteistöpalvelualalla työskenteleviä on runsaat 100 000. Heistä suuri osa työskentelee kuntapuolella. Myös järjestäytymättömiä on runsaasti.

Yhdistykseen liittyneet osastot jatkavat normaalisti PAMin jäsenosastoina. Maaliskuun alussa pidettävä uuden yhdistyksen vuosikokous pohtii, liittyykö se PAMin yhteisöjäseneksi. Saarinen ei vielä uskalla veikata, mihin vuosikokous päätyy.

– Siitä täytyy keskustella hyvin tarkkaan, että onko se meillä järkevää vai onko muita vaihtoehtoja olemassa, hän sanoo.

Liittymisellä yhdistys voisi Saarisen mukaan tavoitella samanlaista vaikutusvaltaa ammattiliitossa kuin on vartiointialaa edustavalla Turvallisuusalan ammattiliitto Turvalla, joka on siis yhteisöjäsen PAMissa.

– Se on pystynyt hoitamaan toimitsijavalinnat omalla järjestämisalallaan PAMin sisällä toimien, vaikka siellä jäseniä on vähemmän, vajaat 9 000, kuin meidän yhdistyksessä nyt, Saarinen selvittää.

Palvelee vain palvelualaa

Saarinen korostaa, että Palvelualojen ammattiliiton uusi organisaatio, jossa toimialojen yksiköt on poistettu, johtaa siihen, että ammattiliitosta on muodostumassa vain suurinta toimialaa palveleva järjestö.

– Kiinteistöpalvelualalle tällainen kehitys ei sovi, koska se elinkeinopolitiikassaan sijoittuu rakennetun ympäristön ryppääseen. Eli sinne missä muun muassa Rakennusliitto, Kiinteistötyönantajat ja Rakennusteollisuus jo ovat. Kiinteistöpalvelualan edunvalvonnalla on hyvin vähän jos ollenkaan yhteyksiä kaupan alan edunvalvontaan.

Saarinen muistuttaa vielä liittojen historiastakin.

– Kun Liikeliitto, Kiinteistötyöntekijöiden liitto, HRHL ja Tekeri yhdistyivät PAMiksi, fuusiosopimuksessa sovittiin, että kaikkien näiden erillisten liittojen edunvalvonta pysyy liittojen omissa ”putkissa”. Nyt nämä putket on kuitenkin purettu ja varsinkin kiinteistöalan putki.

Uuden yhdistyksen vuosikokous pidetään 11. maaliskuuta Petäyksessä.