Palkat 2014

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Sopimuskausi

 1.12.2013–31.1.2017

 

Palkankorotukset

 1.4.2014  20 € / 0,12 senttiä korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja.

 iltalisiä korotetaan 0,01 senttiä ja yölisiä 0,02 senttiä.

 luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 €

 talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan  yleiskorotuksella joka on 20 €

 lisäksi kiinteistöpalvelualan taulukkopalkkoja korotetaan ansiokehitysohjelman mukaisesti 2,0 % *

 1.4.2015 0,4 %

 korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja

 talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan  yleiskorotuksella joka on 0,4 %

 lisäksi kiinteistöpalvelualan taulukkopalkkoja korotetaan ansiokehitysohjelman mukaisesti 2,5 % *

 

 1.12.2015

 jos työmarkkinoiden keskusjärjestöt eivät 15.6.2015 mennessä ole päässeet yksimielisyyteen  sopimuskauden viimeisestä palkankorotuksesta, sopimus on irtisanottavissa päättymään 30.11.2015.

 

Ansiokehitysohjelma pidennettiin vuoteen 2017

Vuosittaiset korotukset taulukkopalkkoihin

1.4.2014 2,0 % *

1.5.2015 2,5 % *

1.4.2016 2,5 %

1.4.2017 1,25 %