Siivousalalla käytössä vaarallisia aineita

19.12.2012

Pam-lehti: Siivousalalla käytössä vaarallisia aineita

 

Eräät siivouksessa käytettävät biosidit ovat osoittautuneet terveydelle vaarallisiksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedotti kemikaalien myyjiä marraskuun lopussa terveydelle vaarallisista kemikaaleista.

PHMG (polyheksametyleenidiamiiniguanidiumkloridi) on nyt kokonaan kielletty. Sitä ollaan parhaillaan poistamassa markkinoilta: aineen myynnin takaraja on 1.2.2013.

PHMB:tä (polyheksametyleenibiguanidi) ei ole vielä kielletty, koska EU:n prosessi on kesken. Euroopan kemikaalivirasto on kuitenkin todennut PHMB:n ihmisen terveydelle vaaralliseksi. Aine muun muassa vahingoittaa hengityselimiä ja aiheuttaa silmävaurioita. Sen epäillään myös aiheuttavan syöpää. Tukes pitää jo näillä tiedoilla tärkeänä, että aineelle altistuminen minimoidaan.

PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virran mukaan on työnantajan velvollisuus varmistaa, etteivät työssä käytettävät aineet aiheuta vaaraa terveydelle. Työnantajan velvollisuus on myös seurata, onko työntekijän käyttämissä valmisteissa kiellettyjä tehoaineita. Myös työntekijällä on osa vastuusta: hänen pitää viipymättä ilmoittaa työnantajalle, mikäli havaitsee jotain sellaista, josta on terveydelle tai turvallisuudelle vaaraa.

"Suosittelen, että työntekijät tarkistavat, onko valmisteissa PHMG:tä tai PHMB:tä, oman terveydensä vuoksi", kehottaa myös työsuojeluvaltuutettu Seija Leskinen ISS Palveluista Seinäjoelta.

Guanidibiosidit ovat myrkyllisiä, biohajoamattomia, pitkävaikutteisia ja pysyviä kemikaaleja. Ne pysyvät tehollisina sisätilojen pinnoilla vuosikausia ja muodostavat myrkyllisen altisteen tilojen käyttäjille.

Eeva Vänskä