Liittokokous

Markku Saarinen
Osaston sihteeri
Pääluottamusmies
Marko Hallikas
Osaston puheenjohtaja
Ani Kivirinta
Siivooja

OSASTOSTAMME VALITTIIN LIITTOVALTUUSTOON

MARKKU SAARINEN VARSINAISEKSI JÄSENEKSI JA ANITTA KIVIRINTA VARAJÄSENEKSI SEKÄ MARKO HALLIKAS