Dokumentit

Täältä löydät yhdistyksemme julkisia asiakirjoja. Lisätietoja saat tarvittaessa hallitukselta.

PAM-HELSINGIN SEUDUN KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT os.501 ry.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

JÄRJESTÖTOIMINTA

Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n jäsenjärjestönä osastolla on jäseninä kiinteistöalan työntekijät

PAM-Helsinki-Uusimaa aluetoimiston edunvalvonta-,työsuhde-,jäsen- ja työttömyyskassapalvelut ovat jäsentemme käytettävissä. Osastollamme oli edustus PAM ry:n työttömyyskassan hallituksessa ja PAM:n edustajistossa, kiinteistöpalvelualan sopimusalatoimikunnassa sekä aluejohtoryhmässä.

HENKILÖVALINNAT

Vuoden 2009 toiminta alkoi jo vuonna 2008 sääntömääräisellä syyskokouksella, jossa valittiin osastolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä johtokunta kaksivuotiskaudeksi, suoritettiin muut tarvittavat sääntömääräiset valinnat.Osaston tositetarkastajina toimivat Ari Peltonen ja Vesa Syvänen, sekä tilintarkastajina Tuula Mäittälä ja Reijo Mattila. Nuorisovastaavaksi valittiin Aaro Koskela.

JOHTOKUNTA

Johtokuntaan kuuluivat: Puheenjohtaja Jorma Penttinen,Vpj.Marko Hallikas,Sihteeri Jukka Luukkonen,Markku Saarinen,Kirsi Koski,Vesa Syvänen,Ari Peltonen,Anna-Liisa Ratilainen

KOKOUSTOIMINTA

Johtokunta joka vastaa toiminnallaan osaston käytännönasioista kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa, kokouspaikkana oli aluetoimiston kokoushuone. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin sääntöjen

määrääminä aikoina ja niissä käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.

Koulutus- ja virkistysjaos, sekä työvaliokunta on kokoontunnut toimintavuoden aikana useita kertoja.

KOULUTUS-JA TIEDOTUSTOIMINTA

Toimintavuonna 2009 osaston jäseniä on osallistunnut liiton ja aluetoimiston järjestämille kursseille sekä koulutus-ja neuvottelupäiville. Osasto järjesti toimintavuonna tes koulutusta yhdessä aluetoimiston ja liiton kanssa, Tiedotusta jäsenistölle hoidettiin lähinnä luottamushenkilöstöverkoston kautta ja johtokunnan jäsenten kautta, sekä liiton lehden välityksellä. Osaston omat kotisivut myös huolehtivat tiedotuksesta.

MUU TOIMINTA

Jäsenhankinta on jäännyt pääasiassa luottamusmiesten varaan. Jäsenhankinta työtä ja koulutusta on tehty yhdessä liiton jäsenhankinnasta vastaavien kanssa.

Toukokuussa tehtiin jäsenmatka Saarenmaalle ja elokuussa osallistuimme kiinteistöalan kesäpäiville Petäyksessä jonne menimme yhteiskuljetuksella. Marraskuussa vietimme pikku-joulua Myyrmäessä sankoin joukoin.

TALOUS

Osaston tulot muodostuvat jäsenmaksupalautteesta, jonka määrä perustuu PAM-liiton tekemiin päätöksiin. Toimintakauden tilinpäätös osoittaa 20 408,81 euron ylijäämää, taseen loppusumman ollessa 129 946,27 euroa. Osaston omistamassa tilassa Vilhonvuorekadulla on ollut vuokralainen. Osasto omistaa myös kaksi HPY:n osuusliittymää, joista on kertynnyt arvo-osuustilille Elisa communicatios´n 300 osaketta, joiden markkina-arvo vuodenvaiteessa oli 6390 euroa. Velkaa osastolla ei ole